Päästeamet soovitab:
 ·         Korjata õuest kokku kerged ja lahtised esemed, parkida sõidukid lagedale või garaaži.
 ·         Arvestada tuleb elektrikatkestustega ning laadida täis oma mobiiltelefonide akud.
 ·         Kontrollida, kas kodus on olemas taskulamp ja varupatareid.
 ·         Mõelda põhjalikult läbi oma väljasõidud ja võimalusel lükata need edasi ilma paranemiseni.
 ·         Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.
 ·         Väljas liikudes ja autoga sõites tuleb olla ettevaatlik, kuna väga tugeva tuulega võib murduda puid.
 
Täiendavate käitumisjuhiste saamiseks saab helistada päästeala infotelefonil 1524 ja vaadata Päästeameti kodulehte:
 http://www.päästeamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/torm.html
 http://www.päästeamet.ee/et/kodanikule/loodusjoud/uleujutus.html
 
Hädaabi saamiseks helistage hädaabinumbril 112.
 Elektrikatkestustest teatada Elektrilevi rikketelefonil 1343.
 Infot teeolude kohta saab maanteeinfo numbrilt 1510.
 Ilma kohta saate jooksvalt infot Riigi Ilmateenistuse koduleheküljelt: www.ilmateenistus.ee
 
Lisainfo:
 Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja tel. 53 269 112