Maavalitsuse töötajad abistavad kliendi soovil blankette ka täita. Igal nädalal edastab maavalitsus laekunud avaldused ja taotlused haigekassale.

Maavalitsusse saab pöörduda sooviga teha haigekassale avaldust hambaravi ja hambaproteeside hüvitamiseks, Euroopa ravikindlustuskaardi saamiseks, täiendava ravimihüvitise taotlemiseks, kontoandmete muutmiseks, Euroopa Liidu tervishoiuteenuste kulu tagasimaksmiseks jne. Vastava sooviga on võimalik Valga maavalitsusse pöörduda igal tööpäeval.

Samas tuleb rõhutada, et haigekassa teenuste kohta saab nõustamist ja infot siiski Eesti Haigekassa infotelefonilt 16363.

Professionaalset meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas saab eesti ja vene keeles perearsti nõuandetelefonilt 1220.