"Eesti Maaomavalitsuste Liit, toetades põhimõtteliselt kohalike omavalitsuste vabatahtlikku ühinemist volikogude algatusel ja selleks parema regulatsiooni loomist, ei pea võimalikuks kooskõlastada haldusreformi seaduse eelnõu selles sisalduva sundliitmise regulatsiooni tõttu ning põhjusel, et olulised küsimused ühinemiste eesmärgipäraseks toimimiseks on seni veel lahendamata," teatas EMOL neljapäeval avaldatud pressiteates.

Kohalikes omavalitsustes valitseb teadmatus ja hirm sunniviisilise liitmise ees. Seni on olnud võimalik tutvuda vaid reformi raamseadusega, kuid pole teada, mida toovad kaasa alles koostamisel olevad rakendusseaduse sätted, lisas EMOL.

Puudulik on teave selle kohta, kuidas hakkab edaspidi toimuma omavalitsuste rahastamine ja kuivõrd on see vastavuses riigi poolt pandud ülesannetega.  Eesmärgiks peaks olema omavalituslike ülesannete parem täitmine selleks piisavate rahaliste vahendite abil. Esitatud seaduseelnõu ei paku omavalitsuste tulubaasi osas mingeid lahendusi, leidis EMOL-i juhatus.

Meile küll väidetakse, et demokraatia suureneb, kuid tegelikkus on midagi muud – otsustamine läheb inimesest kaugemale ja ta ei saa enam kaasa rääkida selles, mis tema koduümbruses toimub, leidis EMOL-i juhatus.