Metsniku lasketiir on 2013. aastal valminud Sakala maleva Väluste lasketiiru järel teine Kaitseliidu kaasaegne välilasketiir.Lasketiiru rajamise maksumus koos sihtmärkide ja käibemaksuga on ümardatult 1,1 miljonit eurot.
 
Lasketiiru ehitustööd toimusid kahes etapis. Lasketiiru ehitas AS Nordecon ning lasketiiru väliõppeklassi, söökla ja piirdeaia ehitas AS Eviko. Ehitusprojekti koostas OÜ GECC Konsultatsioonid ning ehitustööde omanikujärelevalveteenust osutasid AS Telora-E ja OÜ P.P Ehitusjärelevalve.
 
Lisaks lasketiiru ehitustöödele lammutati kinnistult suur osa amortiseerunud nõukogudeaegsed sõjaväebaasi rajatisi ja muid ehitisi ning varemeid. Ehitiste lammutamise kooskõlastas muinsuskaitseamet.
 
Lisaks kahe 12 rajaga tiiru ehitusele ehitati territooriumil välja üle 2,6 km teid ja rajati nõuetekohane tuletõrje veevõtukoht. Lasketiiru sihtmärgisüsteemid on Kaitseliidu sõnul tarnitud maailma oma ala parimatelt, lasketiirus saab harjutada nii statsionaarsete kui liikuvate märklaudade peal.