Liikluskorralduse üle otsustab maakondlik liikluskomisjon, mida juhib maavanem.

Valgamaalane kogub kokku teie saadetud küsimused, arvamused ja ettepanekud ning edastab need liikluse üle otsustavale komisjonile, ühtlasi kajastame seda teemat ka ajalehes.