Kultuurimaja on renoveerimist oodanud pikka aega, suuremate tööde tegemiseks on aga kahjuks raha nappinud.  2014. aastal vahetati saali-, galerii- ja lavaosa katus ning avariilised katusekandekonstruktsiooni osad.

Kuna ehitustööde käigus selgus, et saali- ja lavalae konstruktsioonid on ohtlikud, lammutati täielikult olemasolevad laed ning vahetati välja lagede kandekonstruktsioonid. Edaspidi on plaanis taastada laed esialgsel kujul. Katusevahetust finantseeriti valla eelarvest, töid teostas Hansa Ehitus Eesti AS.

«Eelmisel aastal vahetati välja küttesüsteem, ning sellel aastal on plaanis rekonstrueerida kultuurimaja esimene korrus. Pannakse uued põrandad nii saali kui ka galeriiosasse, taastatakse laed, ehitatakse uus lava, vahetatakse välja elektrisüsteemid, soetatakse uus mööbel ja lavatehnika,» selgitas Otepää vallavanem Kalev Laul. «Selleks on valla eelarvest planeeritud 500 000 eurot.»

Riigihalduse ministri rahandusministeeriumi juurde moodustatud komisjon eraldas hasartmängumaksust rahastatavast regionaalsete investeeringutoetuste programmist Otepää kultuurimaja tarbeks 32 000 eurot, toetuse arvelt on kavas renoveerida kultuurimaja galerii ja terrass. Renoveerimistöid teostab riigihanke tulemusel OÜ Sepmar, tööd peaksid valmima selle aasta suve teises pooles.

Hoone avati 6. novembril 1954. Seejuures on praegune kultuurimaja ehitatud vana seltsimaja kohale, kus tollal asus ka tuletõrjehoone. Hoone projekteeris Viljandi arhitekt Johannes Fuks.