Piirkonnavoor koosnes kolmest osast: teooriaküsimustele vastamine, praktiline töö ning eelnevalt koduse ülesandena valminud omaloomingulise teose esitlemine.

Õpilased osalesid kahes vanuserühmas: põhikool (7.-9. klass) ja gümnaasium (10.-12. klass) .Põhikooli praktilise loovtöö teema oli „Meri“. Õpilastel tuli kujundada ruumiline ja dekoratiivne kirjakompositsioon ühest või mitmest mereteemalisest sõnast.

Gümnaasiumi õpilastel oli ülesandeks kujunda mereäärse puhkeala atraktsiooni makett teemal „Mere värvid.“

Põhikooli parimad:

1. Carol Põldsaar -- Valga põhikooli 8.c klass, õpetaja Gerta Vister (249 punkti)

2. Mia Melanie Saar -- Otepää gümnaasiumi 9.a klass, õpetaja Jelena Salumaa (244 punkti)

3. Ketrin Kivimaa -- Otepää gümnaasiumi 9.a klass, õpetaja Jelena Salumaa (240 punkti)

Gümnaasiumi parimad:

1. Hanna Dovha Valga gümnaasiumi 12. klass, õpetaja Gerta Vister (262 punkti)  

2. Tanel Riik Tõrva gümnaasiumi 11.a klass, õpetaja Gerta Vister (239 punkti)        

3. Renate Ermel Otepää gümnaasiumi 10. klass, õpetaja Jelena Salumaa (235 punkti)