Nõuetekohaselt on registreeritud ning kindlustatud vaid 10 protsenti ehk veidi üle 2000 mopeedidest.

Mullu kehtima hakanud liiklusseaduse kohaselt peab mopeed olema registreeritud ja sellel peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping vaatamata sellele, kas mopeedi liikluses kasutatakse või mitte. Liiklemiseks on vaja soetada ka kindlustuspoliis ja tasuda kindlustusmakse.

Pärast 1. juulit omandiõigust tõendavate dokumentideta mopeedi registreerida ei saa ega tohi ka registreerimata mopeedi liikluses kasutada.