Projektialasse jäävad Valgamaalt Karula ja Taheva vald, lisaks osalevad Eestist Mõniste, Varstu, Rõuge, Haanja ja Misso vald. Alasse kuuluvad Koiva-Mustjõe, Paganamaa, Luhasoo, Peetri jõe, Hino ja Parmu maastikukaitsealad, andis teada keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni projektijuht Kristine Palm.


Lähema uurimise alla on mõlemas riigis korraga võetud metsis, rohunepp, lendorav, eremiitpõrnikas, kiilid, päevaliblikad, puisniidud ning metsaelupaigad.

Valmib kogumik, mis sisaldab lühikest ülevaadet Eesti ja Läti looduskaitse korraldusest, tutvustab kaitsealasid ning annab ülevaate läbiviidud inventuuride tulemustest. Töötatakse välja põhimõtted, mille alusel valitud liikide aktiivset kaitset parem korraldada on.

Plaanis on näiteks läbi viia võsaraieid metsise elupaikades, puisniitudel ning rohunepi elupaikades. Maastike taastamistööde vajadus selgub alade ülevaatamise käigus ning need viiakse osaliselt läbi talgute korras, kuhu oodatud kõik huvilised ja kohalikud elanikud.

«Roheline koridor» viiakse läbi Euroopa Liidu ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasfinantseerimisel. Projekt sai alguse 1. novembril 2011 ning kestab 31. oktoobrini 2013.