Digitalgutega soovitakse saada lisainfot mäluasutustes hoiul olevate piltide kohta, et järgmistel huvilistel oleks
neid tulevikus kergem leida ja kasutada.

Kõigil kaasalööjatel on võimalik lehitseda meie mäluasutuste kogudest välja valitud ja digitalgute lehele üles laaditud pilte, mis kujutavad maastikke, vaateid, tänavaid, maju täpsustamata asukohtades. Lisaks vajavad tuvastamist ka mõned maalid, kaardid ja filmikaadrid.

Kuivõrd tegu on arhiivimaterjalidega, palutakse enne digitalgupiltide kasutamist mistahes muudel eesmärkidel peale tuvastamise võtta ühendust neid säilitava mäluasutusega.

Kindlasti palutakse kirjutada oma arvamus piltide kohta ka siis, kui keegi on seda juba pakkunud – see suurendab info kaalu.

Postitustena Digitalgute lehe seinale Facebookis on väga oodatud fotod tuvastatud kohtadest tänapäeval. Tuleb arvestada ka võimalusega, et mõni pilt ei olegi tehtud praeguse Eesti Vabariigi territooriumil, vaid näiteks
vanal Liivimaal või Narva jõe tagustel aladel. Sestap on oluline iga nüanss, mis pildil kujutatu täpsustamisele lähemale aitab.

Kõigi talguliste vahel loositakse välja osalevate mäluasutuste meeneid. Kõige tõhusama sisulise panusega esinenud talgulistel on lootust eriauhindadele.