Lell on juhtinud Eesti spordimuuseumi alates 2010. aastast, enne seda töötas ta kaheksa aastat selle arendusdirektorina, ta on olnud ka muuseumi teadur ja avalike suhete kuraator. Tema ametiajal, 9. veebruaril 2011 avati Otepääl spordimuuseumi filiaal Otepää talispordimuuseum, mis asub Tehvandi staadioni hoones.

Lell on lõpetanud Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Ta on Eesti Spordiajaloo Seltsi liige. Lell on mitmete trükiste, koguteoste ja teatmekirjanduse autoreid, samuti on ta avaldanud spordiajalooalaseid artikleid ajakirjanduses ja rahvusvahelistes teaduskogumikes.

Ta on spordimuuseumi püsinäituse «Hortus Athleticus», Otepää talispordimuuseumi püsinäituse «Jää ja lume sümfoonia» ja teiste spordinäituste koostajaid ja korraldajaid, samuti Eesti Olümpiaakadeemia liige.

Muuseumi direktor vastutab muuseumi igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Oluline ülesanne on muuseumi sisulise ning majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ning kavandatu elluviimine.

Kultuuriministeerium korraldas konkursi Eesti spordimuuseumi direktori ametikohale seoses praeguse direktori tähtajalise töölepingu peatse lõppemisega.

Daimar Lelle teine ametiaeg spordimuuseumi direktori ametikohal algab 20. jaanuaril 2013. Tema tööleping kestab kolm aastat.