Snusi müük on Eestis keelatud ning peamiselt ostetakse snusi internetist või tuuakse tax-free piirkondadest.

1985. aastal leidis Maailma Terviseorganisatsioon (WHO), et sigarettidest suurema nikotiinisisalduse tõttu võib huuletubakas põhjustada suuõõne vähkkasvajat. Seetõttu kehtestati 1992. aastal Euroopa Liidus mokatubaka müügikeeld.

Snusi tarvitamisel kehtivad tavalise tubakaga sarnased piirangud. Alaealist karistatakse suitsetamise või suitsuvaba tubakatoote tarvitamise eest rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Kui alaealine on omandanud tubakatoote või omab seda, karistatakse teda rahatrahviga kuni 10 trahviühikut. Üks trahviühik on neli eurot.

Täisealine ei tohi alaealisele tubakatoodet osta, pakkuda ega üle anda.