Külaskäigu üks eesmärk on tutvustada lastele päästja välimust. Tööriietes, kiivri ja hapnikumaskiga inimene võib väikelapses tõsist hirmu tekitada. Seetõttu on oluline, et ta teaks: «maskis olevus» on talle appi tulnud ning riiete ja varustuse all on tavaline inimene.

Tulekahju korral kipuvad lapsed end hoones ära peitma, nende leidmine suitsu täis ruumidest on äärmiselt keeruline. Päästjad on näinud, et lapsed poevad põlengu puhkedes ruumist väljumise asemel peitu kas voodi alla või kappi ning on seal liikumatult ja hiirvaikselt.

Seepärast selgitavadki päästjad lastele, miks ei tohi end tulekahju korral peita, kuidas hoonest ohutult väljuda ning miks peab minema perega eelnevalt kokku lepitud kogunemiskohta ja kutsuma appi täiskasvanu. Koolitusel on rõhk mängulistel ja praktilistel tegevustel, mille abil antakse lastele võimalikult põhjalikud ja eakohased teadmised tuleohutusest.

«Lasteaedade huvi päästjate küllatuleku vastu kasvab iga aastaga. Sel sügisel kohtuvad päästjad ühtekokku 10 000 eelkooliealise lapsega,» ütles koolitusprojekti juht, päästespetsialist Kairet Kõljalg.

Esimest korda viivad kõikjal Eestis koolitusi läbi päästjad, kelle roll ohutuma käitumise õpetamisel kasvab iga päevaga.

Täpsemat infot koolituse kohta saavad lasteaiad päästekeskustest.