Koolmeistri rolli astuvad sel puhul kõrged riigiametnikud ja juristid, kes igapäevaselt põhiseadusega tihemini kokku puutuvad ning omi praktilisi teadmisi edasi soovivad anda. Tunde annavad kohtunikud, Riigikogu liikmed, prokurörid ja paljud teised.

Teisipäeval, 25. septembril avaldatud andmetel toimuvad taolised koolitunnid ka neljas Valgamaa koolis. Valga gümnaasiumis peaksid need aset leidma suisa kahel päeval. Kui 1. oktoobril on kooli oodata Tartu maakohtu kohtunikku Annemarie Gerassimovi, siis 11. oktoobril riigikohtunik Henn Jõksi.

Valga vene gümnaasiumis on sel puhul üles astuda lubanud Riigikogu saadik Heimar Lenk. Otepää gümnaasiumis oodatakse esinema Tanel Saart Tartu halduskohtust, Keeni põhikoolis aga Diana Endojat Tartu maakohtust.

«Kooliõpetajad on õpilastele põhiseaduse tublisti selgeks õpetanud. Riigikohus korraldab igal aastal õpilaste kaasuskonkurssi ning sinna esitatavate tööde kõrge tase on teinekord jahmatav,» tõdes Märt Rask

Samas on õpetajad talle avaldanud hirmu, et põhiseaduse tegelik tähendus jääb õpilastele ka püüdliku selgitamise puhul kaugeks. «Mul on hea meel, et põhiseaduse 20. aastapäeval on nii paljud juristid ja kõrged ametnikud võtnud õpetajate muret kuulda ning võtavad osa vastutust ka endi kanda,» kinnitas Riigikohtu esimees.

Kuigi koostöös ühiskonnaõpetuse õpetajatega on valminud loetelu teemadest, mida õpilastele esinedes võiks käsitleda – näiteks õigus omandile; riigikaitse vajadus ja riigikaitse kohustus; riik ja kodanik: kodanikuühiskonna tähtsusest –, jääb lõplik teemavalik iga esineja enese sõnastada.